TERMENI ŞI CONDIŢII

TERMENI ŞI CONDIŢII

 

Claudiu Mitea are drept scop promovarea unei vieții sănătoase sub toate aspectele sale – nutriție, exerciții fizice, relaxare, meditare si viață socială.

 

Atunci când Termenii și Condițiile de față menționează „Claudiu Mitea”, „centrul de sănătate”, „noi” sau „al nostru”, se referă la Societatea Mitea Claudiu Ilie PFA, cu sediul în STR. PULBERARIEI NR. 6 AP. 2 SIBIU, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F32/784/20.07.2015 și având Codul Unic Identificare 34796829.

 

Acești Termeni și Condiții vor reglementa utilizarea de către dumneavoastră a acestui site, care poate fi găsit la www.claudiumitea.ro/transformare Nu veţi folosi acest site web în scopuri ilegale sau interzise prin Termenii şi Condiţiile care urmează.

 

Dacă nu sunteți de acord cu Termenii şi Condiţiile, atunci veți fi nevoit să încetaţi imediat utilizarea website-ului.
Citiți cu atenție acești Termeni și Condiții. Prin accesarea și utilizarea website-ului se consideră că ați citit, ați înțeles și ați fost de acord cu Termenii și Condițiile.
Introducere:
Anumite date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul website-ului Claudiu Mitea. Detaliile privind prelucrarea acestor date cu caracter personal sunt disponibile în Politica de Confidențialitate. Prin transmiterea oricăror date cu caracter personal prin intermediul pe site-ul nostru web, sunteți de acord că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii noastre de Confidențialitate.
Site-ul nostru poate conține informații, texte, date, grafice, fotografii, ilustrații, opere de artă, nume, logo-uri, mărci comerciale, mărci de servicii și informații despre Claudiu Mitea, domeniile sale de practică de sănătate și informații generale sub formă de documente (“Informații”).
Conţinutul acestui site web nu poate fi considerat ca recomandare şi nu ar trebui luat în considerare pentru luarea de decizii.

 

Înregistrarea unui cont pentru a deveni membru
Definim „Membru” orice persoană care accesează și utilizează serviciile noastre. Orice persoană care dorește să devină membru trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani sau mai mult, însă doar copiii minori cu vârsta peste 18 ani pot crea un cont pe site-ul Claudiu Mitea pentru achiziționarea unui abonament pentru centrele de sănătate.

 

Înregistrarea contului se realizează prin completarea formularului existent pe wesite.

 

„Înregistrează-te”.
Ulterior pe website, vă puteți conecta prin utilizarea adresei dumneavoastră de e-mail.

 

Modificări ale website-ului, software-ului şi ale serviciilor Claudiu Mitea îşi rezervă dreptul de a:

 

modifica sau şterge (temporar sau permanent) website-ul sau orice parte a acestuia fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Claudiu Mitea nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;

 

modifica, şterge sau întrerupe orice software, serviciu sau promoţie (inclusiv, dar fără a se limita la, orice preverderi, părţi, licenţe, preţuri), aşa cum sunt promovate pe acest website în orice moment, fără a anunţa, iar dvs. acceptaţi faptul că Claudiu Mitea nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri;

 

modifica sau întrerupe orice voucher promoţional de reducere sau cod de cupon de reducere în orice moment cu anunţ prealabil, iar dvs. acceptaţi faptul că Claudiu Mitea nu este responsabilă pentru asemenea modificări sau ştergeri.

 

Linkuri către website-urile terţilor:
Website-ul poate include linkuri către website-urile terţilor, care sunt controlate şi conduse de alţii. Orice link spre un alt website nu este o recomandare a acestui website, iar dvs. luaţi la cunoştinţă acest fapt şi sunteţi conştienţi de faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul sau pentru disponibilitatea acestor website-uri.

Copyright:
Drepturile de Proprietate Intelectuală asupra acestui website şi a materialelor publicate sau accesibile pe website aparţin Claudiu Mitea sau licenţiatorilor săi. Website-ul, materialele publicate sau accesibile pe website, precum şi Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale inerente nu pot fi copiate, distribuite, publicate, licenţiate, folosite sau reproduse în niciun fel (în afară de măsura strict necesară pentru accesarea şi utilizarea acestui website).

 

Claudiu Mitea şi logo-ul cmfit24 sunt mărci înregistrate ce aparţin Claudiu Mitea şi nu pot fi utilizate, copiate sau reproduse în niciun fel fără acordul scris al Claudiu Mitea.

 

Pentru aceste scopuri, Drepturile asupra Proprietăţii Intelectuale includ următoarele (oriunde şi oricând apar şi pentru întregul termen al acestora): orice drept, marcă înregistrată, nume înregistrat, nume de serviciu, design, drept asupra design-ului, copyright, drept asupra bazelor de date, drepturi morale, know how, secrete de muncă şi alte informaţii confidenţiale, drepturi de natura oricărora dintre aceste elemente în orice ţară, drepturi de natura competiţiei neloiale şi drepturi de a da în judecată pentru transmitere sau alte drepturi similare intelectuale şi comerciale (caz în care sunt sau nu înregistrate sau înregistrabile) şi înregistrările şi aplicaţiile de înregistrare pentru oricare dintre ele.

 

Limitarea răspunderii:
Website-ul este distribuit pe baza „aşa cum este” şi „disponibil” fără nicio reprezentare sau promovare făcută şi fără garanţie de niciun fel expresă sau implicită, incluzând, dar fără a se limita la, garanţiile de calitate satisfăcătoare, fitness pentru un anumit scop, neîncălcare, compatibilitate, securitate şi acurateţe.

 

În limita impusă de lege, Claudiu Mitea nu va fi tras la răspundere pentru pierderi indirecte sau rezultate sau pentru pierderi de orice fel (incluzând, dar nelimitându-se la, pierderi de afaceri, de oportunităţi, de date, de profituri), ce rezultă din sau în legătură cu folosirea website-ului.

 

Claudiu Mitea nu oferă nicio garanţie că funcţionarea website-ului va fi fără întrerupere sau fără erori, că defectele vor fi corectate sau că website-ul sau serverul care îl face disponibil sunt lipsite de viruşi sau orice alte elemente ce pot fi dăunătoare sau distructive.

 

Nimic din aceşti Termenii şi Condiţii nu poate fi interpretat ca excluzând sau limitând răspunderea Claudiu Mitea.

 

Despăgubiri:
Claudiu Mitea își rezervă dreptul de a fi despăgubit sau absolvit, împreună cu partenerii săi, de orice răspundere sau taxă legală, stricăciune, pierdere, cost și orice altă cheltuială în relaţie cu revendicările sau acţiunile aduse împotriva Claudiu Mitea, apărute în urma oricărei încălcări de către dvs. a Termenilor şi Condiţiilor sau a altor responsabilităţi născute din utilizarea acestui website.

 

Anulare:
În cazul în care oricare dintre prevederile Termenilor și Condițiilor este declarată, de către orice autoritate juridică sau de o altă competenţă, nulă, anulabilă, ilegală sau nonexecutabilă în vreun fel, vom modifica acea prevedere într-o manieră rezonabilă, astfel încât să se conformeze intenţiilor Claudiu Mitea sau ale dvs., fără a intra în ilegalitate sau, la discreţia noastră, prevederile în cauză pot fi scoase din Termeni și Condiții, iar prevederile rămase își păstrează valabilitatea.

 

Legi aplicabile şi dispute:
Termenii și Condițiile de față sunt guvernate de şi formulate în acord cu legea din România ale cărei instanțe de judecată au competență exclusivă asupra tuturor disputelor ce rezultă din acești Termeni și Condiții , iar dvs. sunteţi de acord că locul de punere în practică al acestor Termeni și Condiții este România.

 

Titluri:
Titlurile sunt incluse în aceşti Termeni şi Condiƫii pentru convenienţă şi nu vor afecta înţelegerea acestor Termeni şi Condiƫii.

 

Înţelegerea completă:
Termenii și Condițiile împreună cu alte documente la care se face referire expres în Termeni și Condiții includ întreaga înţelegere dintre dvs. și Claudiu Mitea în legătură cu utilizarea website-ului şi înlocuiesc orice înţelegeri, aranjamente,
angajamente sau propuneri anterioare, scrise sau orale.

 

Orice explicaţie orală sau informare orală dată de vreuna dintre cele două părţi nu poate altera interpretarea Termenilor şi Condiţiilor. Prin acceptarea acestor Termenil şi Condiţii, nu v-aţi bazat pe o altă reprezentare decât cea stipulată în aceşti Termeni şi Condiƫii şi sunteţi de acord că nu veţi avea nicio cale de atac cu privire la orice falsă reprezentare ce nu a fost exprimată expres în aceşti Termeni şi Condiƫii.

 

Actualizări ale Termenilor și Condițiilor:
Este posibil să fie necesar să revizuim în viitor acești Termeni și Condiții. În cazul în care modificăm Termenii și Condițiile, vom publica Termenii și Condițiile revizuite pe website și vom semnala versiunea actualizată modificând data „Ultimei actualizări” din partea de sus a Termenilor și Condițiilor. După data la care Termenii și Condițiile actualizate intră în vigoare, accesarea website-ului nostru va reprezenta acceptarea de către dvs. a respectivilor Termeni și Condiții actualizate.

 

Prezenta versiune a Termenilor și Condițiilor a fost redactată în limba engleză și în limba română și în caz de neconcordanțe între cele două versiuni, versiunea în limba română va prevala.

 

Contact:
Dacă aveți întrebări, reclamații sau aveți nevoie de informații suplimentare despre acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la: Claudiu Mitea Str. Pulberariei nr. 6 ap. 2 Sibiu, România.

Vom face tot posibilul să răspundem solicitării dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

 

VREAU SĂ MĂ ABONEZ LA NEWSLETTER

Adaugă adresa ta mai jos şi îţi trimitem direct pe e-mail noutăţile şi ofertele speciale.